menusearch
fanpaya.com

تفاهم نامه

جستجو
(0)
(0)
تفاهم نامه
تفاهم نامه همکاری شرکت فن پایا با دانشگاه Thi-Qar عراق در تاریخ 95/6/15 منعقد گردید.
تفاهم نامه همکاری شرکت فن پایا با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران در تاریخ 95/12/1 منعقد گردیده است.
تفاهم نامه همکاری شرکت فن پایا با دانشگاه ایلدیز ترکیه در تاریخ 96/1/15 منعقد گردید.
تفاهم نامه همکاری شرکت فن پایا با دانشگاه صنعتی Raja Balwant Singh هند در تاریخ 96/8/2 منعقد گردید.
تفاهم نامه همکاری شرکت فن پایا با مرکز تحقیقات انرژی های تجدیدپذیر آلمان در تاریخ 96/8/4 منعقد گردید.
تفاهم نامه همکاری شرکت فن پایا با دانشگاه صنعتی برلین در تاریخ 97/01/15 منعقد گردید.

 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فن پایا می باشد.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز