امروز مراقبت از محیط زیست به عنوان مهمترین اولویت مشترک جوامع بشری شناخته شده است. تهدیدهایی از قبیل گرمایش جهانی، تغییرات اقلیم، ریزگردها و خشکسالی ها بخشی از آثار مخرب محیط زیست می باشد. در راستای هدف مشترک جهانی در محافظت از محیط زیست توجه ویژه به نقش و اثر منابع مختلف انسانی در تخریب محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. شناخت منابع و ارزیابی اثر آنها در تخریب محیط زیست به عنوان دو گام اساسی می باشد. فعالیت های زیادی در حوزه شناخت منابع صورت گرفته است و استانداردهای جهانی در کشور ما نیز مورد استفاده بوده و به عبارتی نقش منابع متعدد تا حدودی روشن است. مشکل اساسی در بخش دوم یعنی ارزیابی دقیق اثر این منابع می باشد. در ارزیابی اثرات زیست محیطی منابع انسانی دو بحث اساسی وجود دارد. ابتدا نمونه برداری دقیق و سپس پایش (اندازه گیری) دقیق آلاینده ها. نمونه برداری آلاینده ها در حوزه هوا، آب و خاک موضوع بسیار مهمی است که ضرورت دارد مراکز ذیربط و آزمایشگاه ها با آخرین تکنولوژی ها و استانداردهای روز آشنا باشند. در گام بعدی بکارگیری صحیح فناوری های روز دنیا بصورت علمی و مناسب در اندازه گیری آلاینده ها بسیار مهم است. از این رو بنا به تجربه همکاران سازمان حفاظت محیط زیست و دغدغه دست اندرکاران این حوزه، برگزاری اولین کنفرانس نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در دانشگاه تهران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت. اجرای ۱۳ کارگاه آموزشی توسط اساتید و صاحب نظران در حوزه های مختلف نمونه برداری و پایش آلاینده ها برای حدود ۷۰۰ نفر یکی از دستاوردهای این همایش بود. با توجه به پیشنهاد دست اندرکاران و فعالان محیط زیست مقرر گردید دومین کنفرانس در سال ۱۳۹۸ در سطح بین المللی برگزار گردد. امید است با همت عزیزان بتوانیم همایشی پربار و مفید در چهت ارتقای سطح دانش محیط زیست کشور برگزار نماییم. انشا الله.