دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های هوای محیط-SAPA

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های هوای محیط-SAPA

دستگاه پایش آلودگی هوای ایستگاهی جهت اندازه گیری آلاینده های هوای شهری از جمله:

  • ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر (PM۱۰)
  • کمتر از ۲.۵ میکرومتر (PM۲.۵)

به کار می رود.