دستگاه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی سه محوره دیجیتال-EMFTester

دستگاه EMF Tester، یک تستر میدان مغناطیسی با پراب مجزا جهت اندازه گیری مقدار تشعشع میدان الکترومغناطیس که ناشی از امواج رادیویی، خطوط برق و سایر وسایل برقی تولید می شود را داراست.

این دستگاه قابلیت اندازه گیری میدان مغناطیسی را در شرکت های تولید برق، ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و ارتباطات، کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در علوم مرتبط جهت حصول اطمینان از شرایط ایمن محیط زندگی، کارخانجات تجهیزات الکترومغناطیسی مانند فن ها، ژنراتور ها و ویدئو مانیتور ها، آزمایشگاه کالیبراسیون، ایستگاه کامپیوتری، عیب یابی و تصدیق سیم کشی، پایش و عیب یابی پسماند میدان مغناطیسی باقی مانده از تجهیزاتی که این میدان را تولید می کنند، نظیر جرثقیل آهن ربایی، اندازه گیری شدت میدان های الکترومغناطیس ناشی از کامپیوتر و نمایشگر های ویدیویی در محدوده UHF.