راهنمای سامانه توانمندیها و اعلام نیازهای ایران (توانیران)

بر اساس ماده 4 “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانیبه شماره ابلاغیه 364/19091 مورخ 1398/03/12 مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی ساماندهی کند.در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به راه اندازی سامانه توانیراننمود.

1- وارد سایت http://www.tavaniran.ir/ شوید.
2- گزینه خدمات سامانهرا انتخاب کنید.
3- بر روی گزینه جستجوی بنگاه / توانمندیکلیک کنید.
4- در قسمت عنوان توانمندینام یک کلمه کلیدی از دستگاه مورد نظر را تایپ کنید. (مثال: غلظت ذرات) یا می توانید از گزینه انتخاب از درختواره محصولکالای مورد نظر را جستجو کنید.
5- بر روی عبارت جستجوکلیک کنید.
6- فهرستی از نام بنگاه و عنوان توانمندی در پایین صفحه نشان داده می شود که می توانید بصورت فایل اکسل ارائه شده در همان صفحه آن را بارگیری کنید.