دستگاه تصفیه هوا-HAP

  • دستگاه تصفیه هوا (HAP-A)
  • دستگاه تصفیه هوا (HAP-B)
  • دستگاه تصفیه هوا (HAP-C)

دستگاه تصفیه هوا و بخار ساز HVAP با ابعادی متوسط توانایی جذب ذرات و تصفیه هوا با راندمانی بالا را دارد. بدین صورت که فیلتر هپای موجود در این دستگاه ذرات معلق فوق ریز با ابعاد بالای دهم میکرون را با راندمان ۹۹ درصد تصفیه می کند. این دستگاه با داشتن یک فیلتر کربن فعال بمنظور افزایش کارایی، امکان از بین بردن ویروسها و باکتریهای موجود در هوا را نیز مهیا می سازد. به هدف افزایش راندمان در این دستگاه مجموعاً از ۸ لایه فیلتر استفاده شده است که در نوع خود بی نظیر است. به منظور مرطوب سازی مناسب هوای اتاق، سیستم تولید و تخلیه بخار سرد به گون های طراحی شده است که به صورت عمودی بخار را در اندازه های میکرونی در هوای اتاق تخلیه می کند.