دستگاه ترمومتر مادون قرمز دیجیتال-IRThermometer

بیشترین کاربرد این دستگاه در کارخانجات و صنایع برای اندازه گیری دمای پیوسته و همچنین برای اندازه گیری دما های بالا می باشد. این دستگاه یک ترمومتر لیزری غیر تماسی است که با ارسال موجی از پرتو های مادون قرمز و اندازه گیری انرژی پرتوی برگشتی دمای جسم را اندازه می گیرد.