دستگاه سنجش لحظه ای آلودگی صوتی محیط Online-SPL

OSPL

این دستگاه جهت اندازه گیری شدت صوت محیط و همچنین پارامترهای محیطی دما، فشار و رطوبت به کار میرود. این دستگاه مجهز به پراب سرخود با رنج اندازه گیری ۳۰تا ۱۴۰ دسی بل و تفکیک پذیری ۰/۵دسی بل جهت اندازه گیری شدت صوت در کلیه محیط های داخلی و خارجی از قبیل کارخانجات، مدارس، ادارات، فرودگاهها، استودیوها، سالن های نمایش، بیمارستانها و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.