دستگاه PH سنج پرتابل مایعات-PHMeter

دستگاه PH سنج پرتابل جهت اندازه گیری PH یک محلول و نمایش درجه اسیدیته یا قلیایی آن محلول که مقداری در محدوده ۰ تا ۱۴ می باشد به کار می رود. pH متر در هر رشته ای از علوم که با محلول سر و کار دارد، استفاده می شود. در رشته هایی مانند کشاورزی، صنایع آب و خالص سازی و در صنایعی مانند پتروشیمی، کاغذسازی، غذا، داروسازی، تحقیق و توسعه صنایع فلزات و غیره کاربرد دارد. دستگاه PH سنج پرتابل دارای قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک به وسیله دو محلول بافر استاندارد است.