پمپ نمونه برداری فردی-PSP

این دستگاه جهت نمونه برداری عوامل شیمیایی شامل:

  • گازها
  • بخارات
  • ذرات معلق غبار محیط

به کار میرود.

نوع PSP-1 این دستگاه بصورت عملیاتی قادر است در دبی 100 تا 900 میلی لیتر بر دقیقه هوای محیط را نمونه برداری کند.

.تمام حقوق این وب سایت برای گروه صنعتی فن پایا محفوظ است©