درباره انتشارات:

واحد انتشارات فن پایا با تجربه حدود یک دهه فعالیت در زمینه نشریات، در سال 1399 موفق به اخذ مجوز نشر کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. این واحد در حال حاضر علاوه بر انتشار سه نشریه با عناوین زیر آمادگی انتشار کتب علمی متخصصین و پژوهشگران را در حوزه های مختلف اعلام می دارد.