شرکت پارس آرمان تامین ارس

شرکت پارس آرمان تأمین ارس (پاتا) با هدف صادرات محور و تولید محصولات حوزه انرژی و محیط زیست در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع در فاز دوم شهرک صنعتی منطقه آزاد بین المللی تجاری-صنعتی ارس در سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد.
این شرکت در حال حاضر محصولات تلویزیون، پنل خورشیدی، تجهیزات کنترل و تصفیه آلودگی هوا را در فاز اول برنامه تولید خود دارد.