واحد بین الملل ارس

شعبه ی گروه فن پایا شامل فعالیت های تولیدی و آنالیزهای آزمایشگاهی در محل دانشگاه تهران واحد بین الملل ارس مستقر می باشد، در این واحد علاوه بر تولید تجهیزات پایش آلاینده های محیط زیست، آنالیز آلاینده های محیط زیست و خدمات آزمایشگاهی مرتبط ارائه می گردد.

راه های ارتباطی

تلفن های تماس

989146136992+