واحد کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت پاک ایمن یکتای شهر (پایش) با هدف ارائه خدمات کالیبراسیون و اندازه گیری دقیق در حوزه محیط زیست وپایش آلودگی هوا فعالیت خود را از سال 1397 آغاز کرده است. آزمایشگاه کالیبراسیون پایش بعنوان یکی از کارآمدترین مراجع برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انجام کالیبراسیون های کمیتهای دما، رطوبت، فشار، جرم، ذرات معلق در هوا، دبی، گاز های محیطی و گاز های دودکش قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده های کالیبراسیون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان خود نشان می دهد.

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس الزامات استاندارد بین المللی ISO/EC 17025 قرار دارد و مجموعه آزمایشگاه این الزام را دارد که منابع و امکانات لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف ، الزامات استاندارد، بهبود و اثر بخشی را فراهم آورد. در این راستا میتوان مهمترین هدف این مجموعه آزمایشگاهی را کالیبراسیون، تست، نصب، تعمیرات، تامین و فروش کلیه تجهیزات نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست در کشور نام برد.

  • کالیبراسیون دستگاه گاز سنج محیطی

  • کالیبراسیون دستگاه ذرات دودکش

  • کالیبراسیون دستگاه ذرات معلق محیطی

  • کالیبراسیون دستگاه فشار سنج با اجزای کشسان

  • کالیبراسیون دستگاه دبی سنج

  • کالیبراسیون دستگاه محیط های دمایی

  • کالیبراسیون دستگاه محفظه دما و رطوبت