شرکت پاک ایمن یکتای شهر (پایش)

آزمایشگاه آلودگی هوا منابع ساکن

آزمایشگاه آلودگی هوا منابع متحرک

آزمایشگاه جذب اتمی (آنالیز فلزات سنگین)

آزمایشگاه کروموتوگرافی گازی (GC)

آزمایشگاه میکروبی و میکروبیولوژی

شرکت پاک ایمن یکتای شهر با بهره گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، یکی از آزمایشگاههای مجهز و پیشرفته معتمد سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. این شرکت علاوه بر فعالیت در حوزه محیط زیست، در حوزه بهداشت حرفه ای و طب کار و همچنین نگهداری و راهبری تصفیه خانه ها و ساخت سیستمهای کنترل انتشار آلودگی هوا فعالیت دارد.

بخش آزمایشگاه محیط زیست شامل آزمایشگاه های ذیل می باشد:

 1. آزمایشگاه پایش انتشار آلاینده های هوا از دودکش منابع ساکن
 2. آزمایشگاه پایش انتشار آلاینده های هوا از اگزوز منابع متحرک
 3. آزمایشگاه آنالیز جذب اتمی (شعله و کوره) جهت آنالیز فلزات سنگین
 4. آزمایشگاه آنالیز آلاینده های گازی و ذره ای معلق محیط
 5. آزمایشگاه آنالیز آب و پساب
 6. آزمایشگاه آنالیز خاک
 7. آزمایشگاه آنالیز صوت
 8. آزمایشگاه آنالیز آلاینده های هیدروکربنی هوا (کروموتوگرافی گازی)

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و طب کار شامل آنالیز های ذیل می باشد:

 1. آنالیز صوت
 2. آنالیز تابش پرتو های فرابنفش (UV)
 3. آنالیز میدان مغناطیسی
 4. آنالیز IR
 5. آنالیز ارتعاش
 6. آنالیز WBGT
.تمام حقوق این وب سایت برای گروه صنعتی فن پایا محفوظ است©